Käimasolevad projektid

Siit leiad info projektide kohta, mis käivitusid 2023. aasta maist.

Lahingumeditsiini koolitus (TCCC)

Koolitusi esmaabi andmiseks lahingkannatanutele (TCCC – Tactical Combat Casualty Care) korraldatakse koostöös Ukraina organisatsiooniga PULSE. Käimasoleva koostöökokkuleppe (mis kestab käesoleva aasta maist kuni 2024. aasta jaanuarini) raames on meil võimalik koolitada 8100 sõdurit. Taktikalise meditsiini koolitused õpetavad elupäästvaid esmaabivõtteid lahinguväljal. Hinnatakse, et koolituse läbinud sõdur päästab enda ümber kuni 10 inimese elu.

 

Ühe sõduri koolituse hind on 16.30 eurot.

Koolituste toimumise ning koolitatud sõdurite arvude kohta anname iganädalaselt ülevaateid meie Facebooki ja Instagrami kanalites.

Raha koolituste läbiviimiseks koguti 2023. aasta veebruaris heategevussaates “Elagu Eesti! Slava Ukraini” 132 030 eurot.

MilSpray kamuflaažvärvid

Koostöös õpilasfirmast väljakasvanud ettevõttega MilSpray saadetakse Ukraina sõjaväele Ukraina kaitseministri palvel 24 000 purki spreina kasutatavaid kamuflaažvärve.


Kuna MilSpray värvid on tavapärase pasta asemel sprei kujul, saab selle kiirelt ja efektiivselt peale kanda. Sprei on nahasõbralikum ning lihtsamini mahapestav kui pasta.


Projekti maksumus on 54 000 eurot ning see kaetakse annetajate annetatud vahenditest.

Guerilla-kiirabide ehitus

MTÜ Slava Ukraini alustas taas rindekiirabide projektiga, mille käigus saadetakse augustis novembrini Ukrainasse 18 guerilla-kiirabisõidukit. Ühe sõiduki ligikaudseks maksumuseks on arvestatud 12 200 eurot, mille eest soetatakse vajaminevad sõidukid, transporditakse need Ukrainasse, tehakse hooldusremont, tasutakse registreerimise kulu ning tagatakse autole lisaks neljale rehvile ka kaks varurehvi. 

Projekti olulise osa moodustab sõiduki kindlate nõuete alusel ümberehitamine guerilla-kiirabiks, mis sisaldab endas näiteks auto tühjendamist, lihtsasti puhastatavate katete paigaldamist, haavatute transpordiks vajaliku korvsüsteemi paigaldamist, auto värvimist, akendele katete paigaldamist ning muid vajalikke töid. Kuna kiirabiautod sõidavad tihtipeale keerulistel teedel ja väga kiiresti, sisaldab eelarve ka auto kohta 800 eurot järelhooldusi. Projekti eelarve kaetakse MTÜ-le juba laekunud annetustest.

Koostööprojekt Kaitseliiduga

 2023. aasta jaanuarist märtsini õpetasid Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna instruktorid välja Ukraina snaipreid ja täpsuslaskureid.


Augusti lõpus viisid Kirde maakaitseringkonna kaitseliitlased Ukraina 112. ja 116. brigaadidele vajaminevat varustust, mis soetati Slava Ukraini. MTÜ Slava Ukraini panustas projekti elluviimisse 98 898.00 eurot annetajate annetatud vahendeid.
 

Kaitseliitlaste eestvedamisel ja MTÜ Slava Ukraini rahastusega soetati erinevaid varustuselemente: näiteks vaatlusseadmeid, kaugusmõõtjaid ja droone, mis toimetati samadele võitlejatele, keda Kaitseliit käesoleva aasta kevadel välja õpetas.