Ukraina sõdur uudistab üksusele annetatud villaseid sokke

Kuidas me aitame?

Slava Ukraini pakub sõjaväele abi meditsiiniliste tegevuste korraldamiseks rindel ning sõjaväele ja tsiviilelanikele oskusi, teadmisi ja vahendeid sõjakahjudega toimetulemiseks.

 

Tänasel päeval tegeleme peaasjalikult rindemeditsiiniga: mida lähemal on meieni jõudnud vajadus rindele, seda prioriteetsem see meie jaoks on.

 

Oma tegevustes sõltub Slava Ukraini täielikult annetustest. Kuni 10% annetustest kulub organisatsiooni üldkuludeks (töötajate palgad, kontorikulud jms).

Slava Ukraini lähtub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist ning on liitunud annetuste kogumise hea tavaga.

Alates 1. oktoobrist 2022 kuulub MTÜ Slava Ukraini tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja.

Slava Ukraini tegevus on läbipaistev.  Alates 2023. aastast on avalikult nähtav laekunud annetuste ja tehtud kulutuste ülevaatetabel. Uuendame tabelit kord kuus.

Mille jaoks raha kogume?

Käimasolevad projektid
Lõppenud projektid
Iga veretilk loeb!

Koostöös meile juba tuttava organisatsiooniga PULSE soovime parandada vereülekannete tegemise võimekust rindeäärsetes stabiliseerimispunktides. Kiire evakuatsioon ning vereülekanne võimalikult vahetult pärast verekaotust kasvatab elumust nii 24 tunni kui ka 30 päeva vaates.

Guerilla-kiirabide ehitus

Soetame ja ehitame kaubikud guerilla-kiirabideks, millega üksused saavad evakueerida rindelt haavatuid sõdureid. Guerilla-kiirabiautod on ehitatud keerulise maastiku läbimiseks. Siiski on mõnes rindelõigus maastikuolud nii rängad, et neid pole võimalik guerilla-kiirabiga läbida. Samuti võib juhtuda, et autol pole varjumiseks võimalust või et maastik on mineeritud. Sellisel juhul pakume üksustele ATV-d koos haagisega, millega üksused saavad haavatuid päästa paindlikumalt ja kiiremini.

Külmaautode soetamine

Meiega on ühendust võtnud kaks üksust, kes paluvad väga külmutusautot, millega saab transportida rindelt seal surnud võitluskaaslasi. 

Lahingumeditsiini koolitus (TCCC)

Lahingumeditsiini koolitusi viisime koostöös organisatsiooniga PULSE läbi 2023. aasta maist detsembrini. Sel perioodil said elupäästva esmaabi oskused 8619 Ukraina sõdurit!

MilSpray kamuflaažvärvid

Koostöös õpilasfirmast väljakasvanud ettevõttega MilSpray saadetakse Ukraina sõjaväele Ukraina kaitseministri palvel 24 000 purki spreina kasutatavaid kamuflaažvärve.

Koostööprojekt Kaitseliiduga

Kaitseliitlaste eestvedamisel ja MTÜ Slava Ukraini rahastusega soetati 2023. aasta augustis kahe brigaadi snaipritele ja täpsuslaskuritele mitmesuguseid varustuselemente: näiteks vaatlusseadmeid, kaugusmõõtjaid ja droone.

1000 kangelast lumes

2022. aasta oktoobris käivitas MTÜ Slava Ukraini koostöös Postimehe ja IT ettevõttega Solutional annetuskampaania „1000 kangelast lumes“ Ukraina sõiduritele talvevormide soetamiseks.

Lahingumeditsiini koolitused (TCCC)

MTÜ Slava Ukraini alustas juba 2022. aastal koostööpartneritega TCCC ehk koolitusi esmaabi andmiseks lahingkannatanutele (tactical combat casualty care koolitused). Tegemist on spetsiaalse fookusega esmaabikoolitusega, mis tõenduspõhiselt vähendab lahinguväljal suremusprotsenti ning (tänu korrektsetele esmaabivõtetele) vähendab taastusravi koormust. TCCC koolituse läbinud sõdurid oskavad korrektselt kasutada IFAKis (IFAK = individuaalne esmaabikomplekt) olevaid esemeid.

Kiirabide ja guerilla-kiirabide projekt

Sõja alguses osteti Eestist ja lähivälismaalt vanu kiirabiautosid ja transporditi need Ukraina erinevatele sõjaväeüksustele ja kohalikele haiglatele. Projekti vedas Tallinna Vanalinna Rotary klubi ja Slava Ukraini aitas logistika ja kiirabiautode vastuvõtjate leidmisegaSelliselt toimetati Ukrainasse 24. aprilliks 2022 46 täisvarustuses kiirabiautot.

Eesti saun Ukrainasse

Projekt on algatatud koostöös Slava Ukraini, Kaitseliidu Toompea malevkonna ja OÜ Huum ühisprojektina. Raha koguti liikuva saunakompleksi jaoks, mis suudab teenindada tervet pataljoni. Saunal on sõltumatu vee ja elektrivarustus eraldi toetusmasinaga. Sauna ette on võimalik panna püsti soojapuhuriga puhkeala telk, kus oleks võimalik riideid vahetada. Sauna juurde käib eraldi auto, mis tagab sauna veevarustuse.

Humanitaarabi andmine - "Lootuse jõulud" abipakk

Heategevuskampaania „Lootuse jõulud“ käivitati koostöös Postimehega. Eesmärk oli kinkida 100 000 Ukraina rindejoonel ja vabastatud külades elavatele ukrainlastele abipakk, mis sisaldaks esmavajalikku toitu, hügieenitarbeid ning tekke ja patja. 

Ukraina toetamine muudel viisidel

Organisatsiooni algusaegadel korraldas MTÜ Slava Ukraini Ukrainale erinevat abi.

Mineviku varjud

2023. aasta varakevadel lahvatas Eestis ja Ukrainas skandaal, mis puudutas teatud partnerite rahakasutust Ukrainas. Nende tegevuste ning nendeks tegevusteks kasutatud annetuste kohta viidi kevadel läbi revisjon ning Eestis ja Ukrainas käib kriminaaluurimine.

2023. aasta suvest toimusid organisatsioonis mitmesugused muudatused: tööle asus uus juht ning korrastati tööprotsesse, et viia oma tegevused kooskõlla vabaühenduste eetikakoodeksiga. Selgelt on kokku lepitud üldkogu, nõukogu ning juhatuse rollid, et vastutuspiirid oleks selged, võimude lahusus ning finantsvahendite kontroll tagatud. Slava Ukraini ei tööta enam Ukrainas nende partneritega, kelle suhtes käib kriminaalmenetlus.

Revisjoni kokkuvõte »