MTÜ Slava Ukraini tegevuste ülevaade detsembrikuus

Alates juulist oleme keskendunud eelkõige organisatsiooni protsesside korrastamisele. Oleme loonud uue meeskonna ning harjunud uute tööprotsessidega. Edasi tegutsemiseks on meil väga vaja annetajate abi.

Kogume annetusi järgmiste tegevuste läbiviimiseks.

  • Tahame saata rindele 2024. aasta talvest kuni kevadeni lisaks 20 guerilla-kiirabiautot ja 10 ATV-d. Need sõidukid aitavad üksustel haavatud sõdureid rindelt kiiresti evakueerida. Siis saab jätkata elupäästva esmaabi andmist turvalisemas paigas. Projekti kogusumma on 289 000 eurot. Ootame annetusi kontole EE727700771007665845 märksõnaga “guerilla”.
  • Koostöös meile juba tuttava organisatsiooniga PULSE, soovime parandada vereülekannete tegemise võimekust rindeäärsetes stabiliseerimispunktides. Rutakas evakuatsioon ning vereülekanne võimalikult kiiresti pärast verekaotust pikendab elumust. Otsime vahendeid kuni nelja üksuse toetamiseks. Kogukulu on 236 750 eurot, mis sisaldab meedikute koolitamist ning vajalike seadmete soetamist. Ootame annetusi kontole EE927700771008965285 märksõnaga “veri”.
  • Meiega on ühendust võtnud kaks üksust, kes paluvad väga külmutusautot, millega saab transportida rindelt seal surnud võitluskaaslasi. Ühe laibaauto hind (auto, hooldus, kanderaamid, rehvid, transport Ukrainasse) on 12 111 eurot. Palun aita meil soetada külmutusautosid, mida sõjavägi väga vajab. Ootame annetusi kontole EE767700771008377365 märksõnaga “külmik”.

Uuri annetamisvõimaluste kohta lähemalt meie kodulehelt.

Guerilla-kiirabide ehitus

Augustis taasalustas MTÜ Slava Ukraini rindekiirabide projekt, mille käigus saadetakse Ukrainasse 18 guerilla-kiirabiautot. Ühe auto eeldatav maksumus on 12 200 eurot. Selle eest soetame autod, ehitame need ümber guerilla-kiirabideks, teeme hooldusremondi, varustame need uute maastikukõlbulike rehvide ja kahe varurehviga ning transpordime Ukrainasse. Kuna oleme toimetanud kokkuhoidlikult, saame sama eelarve sees soetada plaanitust ühe auto rohkem – kokku 19 autot.

Detsembri lõpu seisuga on Ukrainasse jõudnud 17 guerilla-kiirabiautot, millest 16 on üksustele üle antud ning üks ootab Dnipros veel üleandmist. Üks auto asub Ukraina poole teele uue aasta alguses ning üks auto on veel hooldusremondis. Oleme ostnud 19 autot, mis maksid kokku 103 150 eurot, mis teeb ühe auto keskmiseks ostuhinnaks ligi 5430 eurot. Kogume kokku veel viimased arved ning siis saame anda järgmisi ülevaateid autode soetamise ja ümberehitamise maksumusest. Oleme koostanud autode ümberehitamise juhendi, et lihtsustada teenusepakkujatega suhtlust nii Eestis kui Ukrainas ning tagada sellega guerilla-kiirabiautode tõrgeteta sõit rasketes tingimustes.

Autode üleandmisel oleme üksustele lubanud teostada autole 800 euro ulatuses täiendavat remonti, näiteks saame parandada amorte või saata varurattaid. Oleme juba ühe annetatud auto remondi ka rahastanud.

Guerilla-kiirabiautod on ehitatud keerulise maastiku läbimiseks. Siiski on mõnes rindelõigus maastikuolud nii rängad, et neid pole võimalik guerilla-kiirabiga läbida. Samuti võib juhtuda, et autol pole varjumiseks võimalust või et maastik on mineeritud. Seetõttu soetasime kaks ATV-d koos haagistega, et kaks üksust suudaks päästeoperatsioone läbi viia paindlikumalt ning kiiremini. Täpsem info ATV-de kohta tuleb peatselt.

Lahingumeditsiini koolitused

Ukraina sõdurite lahingumeditsiini koolituste projekt on selleks korraks läbi saanud. Alates maikuust omandasid eesliinil vajalikud meditsiinilised oskused 8619 sõdurit. Tänu väljaõppele on neil võimalik päästa enda või oma kaassõduri elu. Hinnatakse, et elupäästvad oskused säästavad kuni kümme elu – see tähendab, et ligikaudu 86 000 sõduri elu on nüüd veidi paremini hoitud.

Slava Ukraini tänab kõiki neid annetajaid, kes panustasid veebruaris toimunud “Elagu Eesti! Slava Ukraini!” heategevussaates Ukraina sõdurite lahingumeditsiini koolituste korraldamisse.

Kuigi lahingumeditsiini koolitusi on üksustel ja sõduritel jätkuvalt vaja, oleme PULSE-ga  koostöös jõudnud järeldusele, et neil on tänu kogemusele ja saadud sertifikaatidele võimalik leida rahastust ka muud moodi. Kõige suurem vajadus annetuste järele on vereülekannete võimaldamise projekti jaoks.

MTÜ Slava Ukraini organisatsioonisisesed muudatused

Oleme tänaseks täitnud kõik annetuse hea tava liitumistingimused ning alates novembri lõpust kuulume annetuste head tava järgivate organisatsioonide sekka.

Kutsume MTÜ Slava Ukrainiga liituma uusi liikmeid. Eriti on oodatud inimesed ja ettevõtted, kes tahavad kaasa rääkida, kuidas nende annetusi kasutatakse, milliseid projekte Slava Ukraini ellu viib ning milline peaks olema organisatsiooni tulevik. Lisainfo Slava Ukraini kodulehel.

MTÜ Slava Ukraini kodulehelt leiab kulude ülevaate tabeli, mida uuendame igakuiselt.

Organisatsiooni üldkulud on kogukuludest umbes kümme protsenti.

Annetused

  1. mai seisuga, mil MTÜ Slava Ukraini juhatuses toimusid muudatused, oli organisatsiooni kontodel annetusi ligikaudu 664 000 euro väärtuses.
  1. maist kuni detsembri lõpuni on MTÜ Slava Ukrainile annetusi tehtud ligi 79 000 euro väärtuses. Detsembris laekus annetus 14 874,96 eurot, lisaks on 34 000 eurot annetanud Tallinna Vanalinna Rotary klubi , et Slava Ukraini saaks tööd jätkata.

Nii Eestis kui Ukrainas toimub jätkuvalt kriminaalmenetlus, et uurida kuni märtsini 2023 MTÜ Slava Ukraina Ukraina toetuseks kulutatud annetuste kasutamist.

MTÜ Slava Ukraini on 2022. aastal asutatud avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärk on Ukraina sõjaväe ja tsiviilelanikkonna toetamine elu säästva ja päästva abiga. Oma eesmärkide saavutamiseks pakub MTÜ Slava Ukraini Ukraina sõjaväele abi meditsiiniliste tegevuste korraldamiseks rindel ning pakub Ukraina sõjaväele ja tsiviilelanikele oskusi, teadmisi ja vahendeid sõjakahjudega toimetulemiseks.