MTÜ Slava Ukraini tegevuste ülevaade oktoobrikuus

Alates juulist oleme keskendunud eelkõige organisatsiooni protsesside korrastamisele. Oleme loonud uue meeskonna ning harjunud uute tööprotsessidega. Samuti on käigus kaks projekti, millest saab lähemalt lugeda allpool. 

Edasi tegutsemiseks on meil väga vaja annetajate abi; meie eesmärk on koguda 289 000 eurot, et detsembrist kuni järgmise aasta kevadeni saata rindele veel 20 guerilla-kiirabiautot ja 10 ATV-d.

Uuri annetamisvõimluste kohta lähemalt meie kodulehelt.

Guerilla-kiirabide ehitus

Augustis taasalustas MTÜ Slava Ukraini rindekiirabide projekt, mille käigus saadetakse Ukrainasse 18 guerilla-kiirabiautot. Ühe auto eeldatav maksumus on 12 200 eurot. Selle eest soetame autod, ehitame need ümber guerilla-kiirabideks, teeme hooldusremonti, varustame need uute maastikukõlbulike rehvide ja kahe varurehviga ning transpordime Ukrainasse. Kuna oleme toimetanud kokkuhoidlikult, saame sama eelarve sees soetada plaanitust ühe auto rohkem – kokku 19 autot.

Kui kõik kulud on kokku loetud, anname iga auto kohta eraldi ülevaate, milliseid töid tehti ning mis on auto lõpphinnaks. Esimese kuluülevaate leiab meie kodulehelt – ühe auto kogumaksumus tuli planeeritust veidi odavam, 11 385,73 eurot. 

Oktoobri lõpu seisuga on Ukraina poole teele asunud 15 guerilla-kiirabiautot. Neli autot on üksustele üle antud. Ootasime pikalt autodesse korvraame ning seetõttu on mitme auto üleandmine viibinud. Lähinädalatel on seega tulemas paljude autode üleandmise uudiseid, mille avaldame ka meie sotsiaalmeediakontodel. Oleme ostnud 19 autot, mis maksid kokku 103 150 eurot, mis teeb ühe auto keskmiseks ostuhinnaks ligi 5430 eurot. Neli autot on Eestis hoolduses ning mehaanik teeb järgemööda esimesi ümberehitustöid: tõstab autod sisust tühjaks, paigaldab RGB-valgusribad ning katab põrandad linoleumiga. Ülejäänu (klapptoolide paigaldus, värvimine, järelhooldus) tehakse usaldusväärsete partnerite abiga Ukrainas. Auto saab kaasa ka kuus maastikukõlbulikku rehvi.

Oleme koostanud autode ümberehitamise juhendi, et lihtsustada teenusepakkujatega suhtlust nii Eestis kui Ukrainas ning tagada sellega guerilla-kiirabiautode tõrgeteta sõit rasketes tingimustes.

Autode üleandmisel oleme üksustele lubanud teostada autole 800 euro ulatuses täiendavat remonti, näiteks saame parandada amorte või saata varurattaid.

Lahingumeditsiini koolitus

Oktoobris võttis PULSE lahingumeditsiini koolitustest osa 1102 sõdurit. Käesoleva aasta maikuust alates on PULSE koolituse läbinud 7130 Ukraina sõdurit. Oktoobris viidi läbi koolitusi järgmistes oblastites: Odessa, Mõkolaivi, Dnipropetrovski, Kiievi, Zitomõri, Rivne, Tšerkassõ, Sumõ, Lvivi, Taga-Karpaadi.

Koostöökokkuleppe raames toetab Slava Ukraini PULSEt 132 030 euroga ning kokku on plaanis koolitada 8100 sõdurit. Lahingumeditsiini koolitus õpetab elupäästvaid esmaabivõtteid lahinguväljal. Hinnatakse, et iga koolituse läbinud sõdur suudab päästa kuni kümne inimese elu. Kuna vajadus Ukraina sõdureid koolitada on suur, kulgevad lahingumeditsiini koolitused esialgsest plaanist tempokamalt. Seega saab 8100 sõdurit koolitatud tõenäoliselt selle aasta lõpuks. Algse ajakava järgi oli koolituste toimumine planeeritud 2024. aasta jaanuarini. 

Muud tegevused

Oktoobris transportisime koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumi ja MTÜ-ga Abi Ukrainale Harkivi haiglasse 64 haiglavoodit.

Loe lähemalt meie sotsiaalmeediakontolt.

MTÜ Slava Ukraini organisatsioonisisesed muudatused

Valminud on MTÜ Slava Ukraini 2022. aasta aastaaruanne. Sellega saab tutvuda meie kodulehel.

Oleme esitanud taotluse annetuste kogumise hea tavaga liitumiseks.

Kutsume MTÜ Slava Ukrainiga liituma uusi liikmeid. Eriti on oodatud inimesed ja ettevõtted, kes tahavad kaasa rääkida, kuidas nende annetusi kasutatakse, milliseid projekte Slava Ukraini ellu viib ning milline peaks olema organisatsiooni tulevik. Lisainfo Slava Ukraini kodulehel.

MTÜ Slava Ukraini kodulehel on nüüd kulude ülevaate tabel, mida hakkame uuendama igakuiselt. Oktoobrikuu kulud on tabelisse lisatud. 

Annetused

9. mai seisuga, mil MTÜ Slava Ukraini juhatuses toimusid muudatused, oli organisatsiooni kontodel annetusi ligikaudu 664 000 euro väärtuses.  9. maist kuni oktoobri lõpuni on MTÜ Slava Ukrainile annetusi tehtud 59 840 euro väärtuses. Nii Eestis kui Ukrainas toimub jätkuvalt kriminaalmenetlus, et uurida kuni märtsini 2023 MTÜ Slava Ukraina Ukraina toetuseks kulutatud annetuste kasutamist.
MTÜ Slava Ukraini on 2022. aastal asutatud avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärk on Ukraina sõjaväe ja tsiviilelanikkonna toetamine elu säästva ja päästva abiga. Oma eesmärkide saavutamiseks pakub MTÜ Slava Ukraini Ukraina sõjaväele abi meditsiiniliste tegevuste korraldamiseks rindel ning pakub Ukraina sõjaväele ja tsiviilelanikele oskusi, teadmisi ja vahendeid sõjakahjudega toimetulemiseks.