MTÜ Slava Ukraini saadab Ukrainasse 18 guerilla-kiirabisõidukit

MTÜ Slava Ukraini alustas taas rindekiirabide projektiga, mille käigus saadetakse novembriks Ukrainasse 18 guerilla-kiirabisõidukit. Sõidukite ostmist, ümberehitamist ja rindele viimist hakkab juhtima Ukrainas vabatahtliku rindemeedikuna töötav Erko Laidinen.  

MTÜ Slava Ukraini juhi Anu Viltropi sõnul on rindemeditsiin oluline osa Ukraina sõjaväe toetamisest. “Rindemeditsiin on Ukraina sõjaväe erinevate osadega võrreldes pigem alavarustatud – arusaadavatel põhjustel läheb Ukrainas nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil põhirõhk relvade ja laskemoona soetamisele, et aidata Ukraina sõjavägi kiiremini võidule agressorriigi vastu. MTÜ Slava Ukraini saab aga abiks olla just rindemeditsiini toetamisega, aidates seeläbi vahendada eesliinile elusid päästvat ja säästvat abi,” sõnas Viltrop. 

Projekti hakkab MTÜ Slava Ukrainist juhtima vabatahtliku rindemeedikuna Ukrainas töötav Erko Laidinen. Erko on Rakvere kutsekeskkooli lõpetanud autolukksepp, kes on alates eelmise aasta märtsist end täielikult Ukraina aitamisele pühendanud – esialgu autojuhina, siis vabatahtliku rindemeedikuna, tegeledes ka Ukraina meedikute varustamisega meditsiiniseadmete ja esmatarbevahenditega. Viltropi sõnul aitab kohapealse rindemeedikuga koostöö tegemine tagada, et sõidukid jõuavad efektiivselt üksusteni, kes neid enim vajavad. “Lisaks saame tänu sellele kontrollida, kus sõidukid asuvad ja kuidas neid kasutatakse. Projekti oluline osa on ka meedikutelt tagasiside kogumine ning sellest lähtuvalt guerilla-kiirabide kontseptsiooni pidev arendamine,” sõnas Viltrop. 

Ühe sõiduki ligikaudseks maksumuseks on arvestatud 12 200 eurot, mille eest soetatakse vajaminevad sõidukid, transporditakse need Ukrainasse, tehakse hooldusremont ning tagatakse autole lisaks neljale rehvile ka kaks varurehvi. Olulise olulise osa projektist moodustab sõiduki kindlate nõuete alusel ümberehitamine guerilla-kiirabiks, mis sisaldab endas näiteks auto tühjendamist, lihtsasti puhastatavate katete paigaldamist, haavatute transpordiks vajaliku korvsüsteemi paigaldamist, auto värvimist, akendele katete paigaldamist ning muid vajalikke töid.  

Kuna kiirabiautod sõidavad tihtipeale keerulistel teedel ja väga kiiresti, sisaldab eelarve ka auto kohta 800 eurot järelhoolduseid. “Selle abil on võimalik teha sõidukile vajalikke järelhooldustöid, näiteks parandada amorte. Nii saavad üksused autosid pikemalt kasutada ja väheneb oht, et auto jääb seisma, sest rindel ei pruugi meedikutel olla aega sõidukeid ise parandada. Tänu pidevale kontaktile rindemeedikutega saame kohe info, kui sõiduk hooldust peaks vajama, ning pakume sellises olukorras abi,” lisas Viltrop. Pilootprojekti käigus katsetatakse sõidukite ümberehitamist nii Ukrainas kui Eestis, et võrrelda tehtud tööde hinda ja kvaliteeti. 

Projekti eelarve kaetakse MTÜ olemasolevatest annetustest ning 18 sõidukit jõuavad Ukraina rindele augustist novembrini. Sõidukite kohalejõudmisest antakse ülevaateid MTÜ Slava Ukraini sotsiaalmeedia kanalites ja kodulehel.

MTÜ Slava Ukraini on 2022. aastal asutatud avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärk on Ukraina sõjaväe ja tsiviilelanikkonna toetamine elu säästva ja päästva abiga. Oma eesmärkide saavutamiseks pakub MTÜ Slava Ukraini Ukraina sõjaväele abi meditsiiniliste tegevuste korraldamiseks rindel ning pakub Ukraina sõjaväele ja tsiviilelanikele oskusi, teadmisi ja vahendeid sõjakahjudega toimetulemiseks.