MTÜ Slava Ukraini jätkab nõukogu ja juhatuse ühise otsusega 2024. aastal tegevust

MTÜ Slava Ukraini jätkab oma tegevust ning kogub hetkel annetusi täiendavalt 20 guerilla-kiirabi ja 10 ATV ostmiseks, et toetada Ukraina sõjaväe rindemeedikute võimekust päästa Ukraina sõdurite elusid.

  1. aasta varakevadel lahvatas Eestis ja Ukrainas skandaal, mis puudutas kahe partneri rahakasutust Ukrainas. Nende asjaolude väljaselgitamiseks käib Eestis ja Ukrainas kriminaaluurimine, millele MTÜ Slava Ukraini igakülgselt kaasa aitab. Samal ajal on MTÜ teinud oma töökorralduses olulisi muudatusi, et välistada taoliste olukordade kordumine. Novembris otsustas Vabaühenduste Liit võtta MTÜ Slava Ukraini vastu annetuste kogumise head tava järgivate organisatsioonide sekka. 

Käesoleva aasta juulist on MTÜs tööle asunud uus meeskond uue juhiga ning tööprotsesse on põhjalikult korrastatud. Selgelt on kokku lepitud üldkogu, nõukogu ning juhatuse rollid, et vastutuspiirid oleksid selged, võimude lahusus ning finantsvahendite kontroll tagatud. Oma tegevustes sõltub Slava Ukraini täielikult annetustest. Kuni 10% annetustest kulub organisatsiooni üldkuludeks (töötajate palgad, laopinna rent ja muud kulud).

Samaaegselt on MTÜ Slava Ukraini jätkanud mitmete oluliste projektide kaudu Ukraina abistamist – näiteks sai septembris uuesti alguse rindekiirabide projekt, mille käigus saadetakse Ukrainasse 19 guerilla-kiirabiautot. Rindele on neist jõudnud juba 13 sõidukit, mis on saanud rindemeedikutelt positiivset tagasisidet. Ülevaateid sõidukite rindele jõudmisest on jagatud Slava Ukraini sotsiaalmeedias.

Samuti sai novembri lõpus läbi Ukraina sõdurite lahingumeditsiini koolituste projekt, mille käigus omandasid eesrindel vajalikud meditsiinilised oskused 8619 Ukraina sõdurit. Öeldakse, et elupäästvate oskuste kaitse laieneb kuni kümnele inimesele sõduri ümber – see tähendab, et ligikaudu 86 tuhande sõduri elu on nüüd veidi kindlamalt hoitud. 

Paraku on ka näha, et abivajadus Ukrainas ei ole kuidagi vähenenud – seega jätkab Slava Ukraini tegevust eesmärgiga toetada Ukraina sõjaväge ja tsiviilelanikkonda elu säästva ja päästva abiga.

Samaaegselt kogub MTÜ annetusi uute projektide elluviimiseks.

MTÜ Slava Ukraini on 2022. aastal asutatud avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärk on Ukraina sõjaväe ja tsiviilelanikkonna toetamine elu säästva ja päästva abiga. Oma eesmärkide saavutamiseks pakub MTÜ Slava Ukraini Ukraina sõjaväele abi meditsiiniliste tegevuste korraldamiseks rindel ning pakub Ukraina sõjaväele ja tsiviilelanikele oskusi, teadmisi ja vahendeid sõjakahjudega toimetulemiseks.