MTÜ Slava Ukraini tegevuste ülevaade jaanuarikuus

MTÜ Slava Ukraini jätkab tegevust ka 2024. aastal, sest Venemaa täiemahuline sõda Ukrainas ikka kestab. Oma tegevuste elluviimisel sõltume täielikult annetustest.

Kogume annetusi järgmiste tegevuste läbiviimiseks.

  • Tahame saata rindele 2024. aasta kevadeks veel 20 guerilla-kiirabiautot ja 10 ATV-d. Need sõidukid aitavad üksustel haavatud sõdureid kiiresti rindelt evakueerida. Siis saab jätkata elupäästva esmaabi andmist turvalisemas paigas. Projekti kogusumma on 289 000 eurot. Ootame annetusi kontole EE727700771007665845 märksõnaga “guerilla”. Juba laekunud annetuste abil oleme soetanud kümme guerilla-kiirabi ja ühe ATV, kuid ootame veel annetusi, et selle tegevussuunaga jätkata.
  • Koostöös meile juba tuttava organisatsiooniga PULSE soovime parandada vereülekannete tegemise võimekust rindeäärsetes stabiliseerimispunktides. Kiire evakuatsioon ning sellele järgnev vereülekanne võimalikult kiiresti pärast verekaotust pikendab elumust. Otsime raha kuni nelja üksuse toetamiseks. Kogukulu on 236 750 eurot, mis sisaldab meedikute koolitamist ning vajalike seadmete soetamist.  Ootame annetusi kontole EE927700771008965285 märksõnaga “veri”.
  • Meiega on ühendust võtnud kaks üksust, kes väga vajavad külmutusautot, millega transportida rindelt ära seal surnud võitluskaaslasi. Ühe laibaauto hind (auto, hooldus, kanderaamid, rehvid, transport Ukrainasse) on 12 111 eurot. Palun aita meil soetada külmutusautosid. Detsembris ja jaanuaris laekunud annetuste abil suudame soetada juba ühe külmutusauto. Lisaannetuste toel saaksime osta külmutusauto ka teisele üksusele. Ootame annetusi kontole EE767700771008377365 märksõnaga “külmik”.

Kõik välja toodud kulud sisaldavad organisatsiooni üldkulusid, mis on kogukuludest umbes kümme protsenti.

Uuri annetamisvõimaluste kohta lähemalt meie kodulehelt.

Suur aitäh kõikidele senistele annetajatele!

Guerilla-kiirabide ehitus

Guerilla-kiirabi ehk evakuatsiooniauto abil päästetakse haavatud sõdureid rindelt turvalisemasse asukohta, kus jätkatakse esmaabi andmist. Teise võimalusena võtab haavatu transpordi haiglasse üle kiirabiauto. Guerilla-kiirabiautod on ehitatud keerulise maastiku läbimiseks. Siiski on mõnes rindelõigus maastikuolud nii rängad, et neid pole võimalik guerilla-kiirabiga läbida. Samuti võib juhtuda, et autol pole varjumiseks võimalust või et maastik on mineeritud. Seetõttu oleme soetanud juba kolm ATV-d koos haagisega, et kolm üksust suudaks haavatud sõdureid evakueerida paindlikumalt ning kiiremini.

Augustist detsembrini plaanisime Ukrainasse saata kokku 19 guerilla-kiirabiautot. Jaanuari lõpu seisuga on nendest üle andmata veel üks auto. Hetkeseisuga on 19 auto kogumaksumus 103 150 eurot, mis teeb ühe auto keskmiseks ostuhinnaks ligi 5430 eurot. Autode hooldusremondi kulu on keskmiselt olnud umbes 900 eurot. Igale autole oleme soetanud kuus rehvi, keskmine kulu 508 eurot auto kohta. Auto ümberehitus guerilla-kiirabiks on maksma läinud 980 kuni 1300 eurot, sõltuvalt üksuse vajadusest. Transpordikulude kohta anname ülevaate järgmiste kuude jooksul, kui oleme vajalikud arvutused teinud. 

Tänu headele annetajatele oleme saanud juba jätkata guerilla-kiirabide projekti ning oleme jaanuaris ostnud veel üheksa autot keskmise ostuhinnaga 4301 eurot. Üheksast autost viis on juba jõudnud Ukrainasse ning anname need jaanuari lõpus järgemööda üksustele üle. Arvete kokkulöömine veel käib.

Oleme koostanud autode ümberehitamise juhendi, et lihtsustada teenusepakkujatega suhtlust nii Eestis kui Ukrainas ning tagada sellega guerilla-kiirabiautode tõrgeteta sõit rasketes tingimustes.

Autode üleandmisel oleme üksustele lubanud igale neist teostada 800 euro ulatuses täiendavat remonti, näiteks saame parandada amorte või saata varurattaid. Esimesed autod on juba järelhooldust ka saanud.

MTÜ Slava Ukraini organisatsioonisisesed muudatused

Alates novembri lõpust kuulume annetuste head tava järgivate organisatsioonide sekka.

Kutsume MTÜ Slava Ukrainiga liituma uusi liikmeid. Eriti on oodatud inimesed ja ettevõtted, kes tahavad kaasa rääkida, kuidas nende annetusi kasutatakse, milliseid projekte Slava Ukraini ellu viib ning milline peaks olema organisatsiooni tulevik. Lisainfo Slava Ukraini kodulehel.

MTÜ Slava Ukraini kodulehelt leiab kulude ülevaate tabeli, mida uuendame igakuiselt.

Annetused

9. mai seisuga, mil MTÜ Slava Ukraini juhatuses toimusid muudatused, oli organisatsiooni kontodel annetusi ligikaudu 664 000 euro väärtuses. 2023. aastal kogus MTÜ Slava Ukraini kokku 1 024 364,09 eurot annetusi.

Jaanuaris laekus kontole annetus 44 609,47 eurot, millest 34 000 eurot on annetanud Tallinna Vanalinna Rotary klubi, et Slava Ukraini saaks tööd jätkata.

Nii Eestis kui Ukrainas toimub jätkuvalt kriminaalmenetlus, et uurida kuni märtsini 2023 MTÜ Slava Ukraina Ukraina toetuseks kulutatud annetuste kasutamist.

MTÜ Slava Ukraini on 2022. aastal asutatud avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärk on Ukraina sõjaväe ja tsiviilelanikkonna toetamine elu säästva ja päästva abiga. Oma eesmärkide saavutamiseks pakub MTÜ Slava Ukraini Ukraina sõjaväele abi meditsiiniliste tegevuste korraldamiseks rindel ning pakub Ukraina sõjaväele ja tsiviilelanikele oskusi, teadmisi ja vahendeid sõjakahjudega toimetulemiseks.