MTÜ Slava Ukraini tegevuste ülevaade septembrikuus

Guerilla-kiirabide ehitus

Augustis taasalustas MTÜ Slava Ukraini rindekiirabide projekt, mille käigus saadetakse novembriks Ukrainasse 18 guerilla-kiirabiautot. Ühe auto eeldatav maksumus on 12 200 eurot. Selle eest soetatakse autod, ehitatakse need ümber guerilla-kiirabideks, tehakse hooldusremont, varustatakse uute maastikukõlbulike rehvide ja kahe varurehviga ning transporditakse Ukrainasse.

Autode hooldamisel, ümberehitamisel ja autoosade ostmisel teeme koostööd ettevõtetega Eestis ja Ukrainas. Samuti oleme saavutanud kokkuleppe ettevõttega TruckParts Eesti OÜ, kes eraldab meile lammutusele minevatest autodest klappistmed. Need lisame autodesse meedikutele ja kergemalt haavatutele istmeteks. Igasse autosse läheb neid kaks või kolm, vastavalt üksuse soovile. 

Septembri lõpu seisuga on Ukraina poole teele asunud 11 guerilla-kiirabi. Kolm autot on üksustele üle antud. Ühel autol purunes teel kütusevoolik ning jätsime selle Poolasse remonti – see auto jõuab Ukrainasse veel käesoleval nädalal. Kaks autot ootavad Ukrainas värvimist, neist ühel on vaja kohendada käigukasti ning tugevdada bensiinipaagi kinnitusi. Eelmisel nädalal jõudis Ukrainasse veel viis autot. Kokku oleme ostnud 17 autot kogusummas 93 900 eurot, mis teeb ühe auto keskmiseks hinnaks 5524 eurot. Veel kolm autot on Eestis hoolduses ning mehaanik teostab järgemööda esimesi ümberehitustöid: tõstab autod sisust tühjaks, paigaldab RGB valgusribasid ning katab põrandad linoleumiga. Ülejäänu (klapptoolide paigaldus, värvimine, järelhooldus) teostatakse usaldusväärsete partnerite abiga Ukrainas. Katsetame ehitustööde tegemist nii Eestis kui Ukrainas, et võrrelda hindu ning tööde kvaliteeti. Hindade kokkuarvutamine võtab veel aega sest ootame arvete laekumisi.

Oleme koostanud autode ümberehitamise juhendi, et lihtsustada suhtlust ning tagada paremat kvaliteeti. Autode üleandmisel oleme üksustele lubanud teostada autole 800 euro ulatuses täiendavaid remonte, näiteks parandada amorte või saata varurattaid.

Lahingumeditsiini koolitused

Septembris võttis PULSE lahingumeditsiini koolitustest osa 1711 sõdurit. Käesoleva aasta maikuust alates on PULSE koolituse läbinud 6028 sõdurit. Septembris viiidi läbi koolitusi järgmistes oblastites: Odessa, Mõkolaivi, Dnipropetrovski, Kiiev, Zitomõr, Rivne, Tšerkassõ, Sumõ.

Koostöökokkuleppe raames toetab Slava Ukraini PULSEt 132 030 euroga ning plaanis on koolitada kokku 8100 sõdurit

Lahingumeditsiini koolitused õpetavad elupäästvaid esmaabivõtteid lahinguväljal. Hinnatakse, et iga koolituse läbinud sõdur suudab päästa kuni 10 inimese elu. Koostöö käigus jätkatakse koolituste pakkumist 2024. aasta jaanuarini.

MTÜ Slava Ukraini organisatsioonisisesed muudatused

Kutsume MTÜ Slava Ukrainiga liituma uusi liikmeid. Eriti on oodatud inimesed ja ettevõtted, kes tahavad kaasa rääkida, kuidas nende annetusi kasutatakse, milliseid projekte Slava Ukraini ellu viib ning milline peaks olema organisatsiooni tulevik. Lisainfo Slava Ukraini kodulehel.

MTÜ Slava Ukraini kodulehel on leitav kulude ülevaate tabel, mida hakkame uuendama igakuiselt. Septembrikuu kulud laadime tabelisse 11. oktoobriks. 

Annetused

9. mai seisuga, mil MTÜ Slava Ukraini juhatuses toimusid muudatused, oli organisatsiooni kontodel annetusi ligikaudu 664 000 euro väärtuses.

9. maist kuni septembri lõpuni on MTÜ Slava Ukrainile annetusi tehtud ligikaudu 54 800 euro väärtuses.

Nii Eestis kui Ukrainas toimub jätkuvalt kriminaalmenetlus, et uurida kuni märtsini 2023 MTÜ Slava Ukraini toetuseks kulutatud annetuste kasutamist.

MTÜ Slava Ukraini on 2022. aastal asutatud avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärk on Ukraina sõjaväe ja tsiviilelanikkonna toetamine elu säästva ja päästva abiga. Oma eesmärkide saavutamiseks pakub MTÜ Slava Ukraini Ukraina sõjaväele abi meditsiiniliste tegevuste korraldamiseks rindel ning pakub Ukraina sõjaväele ja tsiviilelanikele oskusi, teadmisi ja vahendeid sõjakahjudega toimetulemiseks.