MTÜ Slava Ukraini tegevuste ülevaade veebruarikuus

MTÜ Slava Ukraini jätkab tegevust ka 2024. aastal, sest Venemaa täiemahuline sõda Ukrainas ikka kestab. Oma tegevuste elluviimisel sõltume täielikult annetustest.

Mis on tehtud?

  • Alates augustist 2023 oleme soetanud 33 autot, neist üksustele üle antud 22.
  • Oleme soetanud neli ATV-d koos haagisega.
  • Oleme pakkunud järelhooldust neljale guerilla-kiirabile.
  • Koostasime autode ümberehitamisjuhendi.
  • Novembris 2023 liitusime annetuste kogumise hea tavaga.
  • Veebruaris käivitasime annetuskampaania “Iga veretilk loeb”.
  • Veebruaris kogusime 4419,51 eurot annetusi.

Guerilla-kiirabide ehitus

Guerilla-kiirabi ehk evakuatsiooniauto abil päästetakse haavatud sõdureid rindelt ja toimetatakse turvalisemasse asukohta. Seal jätkatakse esmaabi andmist või võtab haavatu transpordi haiglasse üle tavakiirabi. Guerilla-kiirabiautod on kohandatud keerulise maastiku läbimiseks. Siiski on mõnes rindelõigus maastikuolud nii rängad, et neid pole võimalik isegi guerilla-kiirabiga läbida. Samuti võib juhtuda, et autol pole varjumiseks võimalust või et maastik on mineeritud. Seetõttu soetame mõnele üksusele ATV-d koos haagisega, et haavatud sõdureid saaks evakueerida paindlikumalt ning kiiremini ka eriti keerulisel maastikul.

Alates 2023. aasta augustist kuni praeguseni oleme soetanud 33 autot, millest 22 on üksustele üle antud ning viis ootavad Ukrainas viimast hooldust ja ümberehitusi. Ülejäänud autod on veel Eestis hoolduses. 

Lisaks oleme praeguseks soetanud ning üksustele üle andnud kolm ATV-d koos haagisega ning üks on Ukraina poole teel.

Ühe auto keskmine ostuhind on 4963 eurot. Auto ümberehitus maksab sõltuvalt üksuse vajadustest 800-1300 eurot, lisaks auto hoolduskulu ning transpordikulu Ukrainasse. 

Autode üleandmisel oleme üksustele lubanud igale neist teostada 800 euro ulatuses täiendavat remonti. Näiteks saame parandada amorte või saata varurattaid. Esimesed autod on juba järelhooldust ka saanud.

Tehtud kulutustest saab täpsema ülevaate kodulehel olevast kulude ülevaatetabelist.

Oleme koostanud autode ümberehitamise juhendi, et lihtsustada teenusepakkujatega suhtlust nii Eestis kui Ukrainas ning tagada sellega guerilla-kiirabiautode tõrgeteta sõit rasketes tingimustes.

Tänu headele annetajatele oleme saanud guerilla-kiirabide projekti jätkata, kuid edasi toimetamiseks vajame väga heade annetajate abi.

Annetused

9. mai seisuga, mil MTÜ Slava Ukraini juhatuses toimusid muudatused, oli organisatsiooni kontodel annetusi ligikaudu 664 000 euro väärtuses. 2023. aastal kogus MTÜ Slava Ukraini kokku 1 024 364,09 eurot annetusi.

Veebruaris laekus MTÜ Slava Ukraini kontole 4449,54 eurot annetusi.

Alates novembri lõpust kuulume annetuste kogumise head tava järgivate organisatsioonide sekka.

Nii Eestis kui Ukrainas käib jätkuvalt kriminaalmenetlus, et uurida kuni märtsini 2023 MTÜ Slava Ukraina Ukraina toetuseks kulutatud annetuste kasutamist.

MTÜ Slava Ukraini kodulehelt leiab kulude ülevaatetabeli, mida uuendame igakuiselt.

_____

Kogume annetusi järgmiste tegevuste läbiviimiseks.

  • Tahame 2024. aasta kevadeks rindele saata veel 20 guerilla-kiirabiautot ja 10 ATV-d. Need sõidukid aitavad üksustel haavatud sõdureid kiiresti rindelt evakueerida. Siis saab jätkata elupäästva esmaabi andmist turvalisemas paigas. Projekti kogusumma on 289 000 eurot. Ootame annetusi kontole EE727700771007665845 märksõnaga “guerilla”. Juba laekunud annetuste abil oleme soetanud 14 guerilla-kiirabi ja neli ATVd, kuid ootame veel annetusi, et selle tegevussuunaga jätkata.
  • Koostöös meile juba tuttava organisatsiooniga PULSE soovime parandada vereülekannete tegemise võimekust rindeäärsetes stabiliseerimispunktides. Pakiline evakuatsioon ning sellele järgnev vereülekanne võimalikult kiiresti pärast verekaotust pikendab elumust. Otsime raha kuni nelja üksuse toetamiseks. Kogukulu on 236 750 eurot, mis sisaldab meedikute koolitamist ning vajalike seadmete soetamist. Ootame annetusi kontole EE927700771008965285 märksõnaga “veri”.
  • Meiega on ühendust võtnud kaks üksust, kes vajavad väga külmutusautot, millega transportida rindelt ära seal surnud võitluskaaslasi. Ühe laibaauto hind (sisaldab autot, hooldust, kanderaame, rehve, transporti Ukrainasse) on 12 111 eurot. Palun aita meil soetada külmutusautosid! Detsembris ja jaanuaris laekunud annetuste abil suudame osta ühe külmutusauto. Lisaannetuste toel saaksime soetada külmutusauto ka teisele üksusele. Ootame annetusi kontole EE767700771008377365 märksõnaga “külmik”.

Kõik välja toodud kulud sisaldavad organisatsiooni üldkulusid, mis on umbes kümme protsenti kogukuludest.

Uuri annetamisvõimaluste kohta lähemalt meie kodulehelt.

Suur aitäh kõikidele senistele annetajatele!

MTÜ Slava Ukraini on 2022. aastal asutatud avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärk on Ukraina sõjaväe ja tsiviilelanikkonna toetamine elu säästva ja päästva abiga. Oma eesmärkide saavutamiseks pakub MTÜ Slava Ukraini Ukraina sõjaväele abi meditsiiniliste tegevuste korraldamiseks rindel ning pakub Ukraina sõjaväele ja tsiviilelanikele oskusi, teadmisi ja vahendeid sõjakahjudega toimetulemiseks.