Ülevaade MTÜ Slava Ukraini tegevustest juulikuus

Juulis võttis PULSE taktikalise meditsiini koolitustest osa 1242 sõdurit. Käesoleva aasta maikuust alates on PULSE koolituse läbinud ning omandanud elupäästvad esmaabivõtted 2524 sõdurit. Koolitusi on läbi viidud järgmistes oblastites: Donetsk, Dnipropetrovski, Zaporižžija, Poltava, Mõkolaivi, Odessa, Vinnõtsja, Volõõnia, Kiiev, Kirovohrad, Hmelnõtskõi, Harkiv, Zitomõr. Regioonid on märgitud juuresolevale kaardile.

Koostöökokkuleppe raames toetab Slava Ukraini PULSEt 132 030 euroga ning plaanis on koolitada 8100 sõdurit. Taktikalise meditsiini koolitused õpetavad elupäästvaid esmaabivõtteid lahinguväljal. Hinnanguliselt suudab iga koolituse läbinud sõdur päästa enda ümber kuni 10 inimese elu.

Juulis käisime Võrus MilSpray tootmisüksuses, et näha, kuidas valmivad sõjaliseks maskeeringuks kasutatavad kamuflaažvärvid, mis peagi Ukraina poole teele lähevad. Kuna MilSpray kamuflaažvärv on tavapärase pasta asemel sprei kujul, saab selle kiirelt ja efektiivselt peale kanda, kui olukord seda nõuab – maskeeringu kasutamine on sõduritele eluliselt oluline, et nad vaenlase jaoks märkamatuks jääksid. Augusti alguses toimetame Kaitseväe abil Ukrainasse 24 000 purki MilSpray kamuflaažvärve, mis aitab samuti kaitsta Ukraina sõdurite elu.

Oleme tegelenud Tallinna lao korrastamisega ning otsime, kellele annetada veel lattu jäänud esemeid. Koostöös Riigikaitse Edendamise SA-ga annetasime hulgaliselt sokke ja kindaid, aga ka arvuteid, telefone, ratastoole ja küünarkarke Tšernigivi lähedal hiljuti avatud sõdurite rehabilitatsioonikeskusele.

Alates juulist on MTÜ Slava Ukraini analüüsinud oma seniseid tegemusi ning tegeleb oma tegevuste täpsema eesmärgistamisega. Otsused võeti vastu augusti alguses toimunud MTÜ Slava Ukraini üldkogul.

Oleme auditeerinud oma seniseid töö- ja otsustusprotsesse ning tegeleme hetkel nende korrastamisega. Muuhulgas on loodud: raamatupidamise sise-eeskiri, ostujuhis, partneri valiku juhis, mõju hindamise raamistik ning korrektne dokumendihalduse süsteem. See on vajalik selleks, et viia oma tegevused kooskõlla Vabaühenduste eetikakoodeksiga.

MTÜ Slava Ukraini üldkogul vastu võetud otsused

Sõnastati ja kinnitati MTÜ Slava Ukraini tegevuste eesmärk: MTÜ Slava Ukraini on 2022. aastal asutatud avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärk on Ukraina sõjaväe ja tsiviilelanikkonna toetamine elu säästva ja päästva abiga. Oma eesmärkide saavutamiseks pakub MTÜ Slava Ukraini Ukraina sõjaväele abi meditsiiniliste tegevuste korraldamiseks rindel ning pakub Ukraina sõjaväele ja tsiviilelanikele oskusi, teadmisi ja vahendeid sõjakahjudega toimetulemiseks.

Nimetatud eesmärgist tulenevalt jätkatakse ning (taas)alustatakse MTÜ Slava Ukraini uusi projekte.

Lepiti kokku sammud põhikirja muudatusteks. Muuhulgas lepiti kokku, et üldkogu, nõukogu ja juhatuse rollijaotus sõnastatakse põhikirjas. Põhikirja muudatuste ettevalmistamine on juba töös ning üldkogu koguneb uuesti kuu aja jooksul. Lepiti kokku MTÜ finantsvahendite kasutamise kontrollmehhanismid.

Annetused

9. mai seisuga, mil MTÜ Slava Ukraini juhatuses toimusid muudatused, oli organisatsiooni kontodel annetusi ligikaudu 664 000 euro väärtuses.

9. maist kuni juuli lõpuni on MTÜ Slava Ukrainile annetusi tehtud ligikaudu 41 000 euro väärtuses. Nii Eestis kui Ukrainas on jätkuvalt käimas kriminaalmenetlus, et uurida kuni märtsini 2023 MTÜ Slava Ukraina Ukraina toetuseks kulutatud annetuste kasutamist.

MTÜ Slava Ukraini on 2022. aastal asutatud avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärk on Ukraina sõjaväe ja tsiviilelanikkonna toetamine elu säästva ja päästva abiga. Oma eesmärkide saavutamiseks pakub MTÜ Slava Ukraini Ukraina sõjaväele abi meditsiiniliste tegevuste korraldamiseks rindel ning pakub Ukraina sõjaväele ja tsiviilelanikele oskusi, teadmisi ja vahendeid sõjakahjudega toimetulemiseks.

Lisainfo:
Anu Viltrop
Tegevjuht
MTÜ Slava Ukraini
Tel: +372 5665 9118